Liczba odwiedzin strony: 63287 Osób na stronie: 2
 

White & Case. W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i
Wspólnicy. Kancelaria prawna. Sp.
Komandytowa

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 204 poz. 2086 - Drogi publiczne
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Art. 2.  1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:   1)   drogi krajowe;   2)   drogi wojewódzkie;   3)   drogi powiatowe;   4)   drogi gminne. 2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. 3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 1) ), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Art. 2a.  1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. 2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Art. 3.  Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:   1)   drogi ogólnodostępne;   2)   drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Art. 4.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:   1)   pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;   2)   droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową,...
Monitor Polski 1997 Nr 62 poz. 593 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 25 września 1997 r.) Rej. 94/97 MPM Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Ciborowski Stanisław s. Franciszka, KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Obłój Józef s. Jana, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Balcerzak Kazimierz s. Piotra, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 4. Kikolski Paweł s. Rafała, 5. Legocka Izabella c. Romualda, 6. Lubiewa-Wieleżyński Wojciech s. Zbigniewa, 7. Penczek Piotr s. Marcina, 8. Rościszewski Paweł s. Stefana, za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej: KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 9. Kusiak Jan s. Jana, 10. Mardoń Tadeusz s. Józefa, 11. Mietła Mieczysław s. Jana, za wybitne zasługi dla rozwoju sportu polskiego KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 12. Lubański Włodzimierz s. Władysława.
KRS 0000270340 - MŁODZIEŻOWY KLUB FUTSALU "99" KRAKÓW
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MŁODZIEŻOWY KLUB FUTSALU "99" KRAKÓW STOWARZYSZENIE 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
205 32-020 GRAJÓW WIELICZKA WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000270340
KRS 0000270339 - TENSHO POLAND CORPORATION SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TENSHO POLAND CORPORATION SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
57 F 87-148 OSTASZEWO ŁYSOMICE TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(56) 654-07-12 (56) 660-15-01 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
956-218-86-86 340259861 0000270339
KRS 0000270338 - MACTEL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MACTEL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POMORSKA 53 70-812 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(91) 881-03-00 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
955-218-50-02 320301159 0000270338
KRS 0000270337 - WYDAWNICTWO KLUCZE HETMANOWSKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WYDAWNICTWO KLUCZE HETMANOWSKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-12-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. PIŁSUDSKIEGO 2 00-073 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000270337
KRS 0000270336 - "PROESTATES.PL SP. Z O.O."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROESTATES.PL SP. Z O.O." SP. Z O.O. 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JANA PAWŁA II 26/1523 00-133 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-004-87-91 140791237 0000270336